SUPALAK GROUP

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชาพระในบ้าน ให้ถูกต้องและเหมาะสม

1. ตำแหน่งของโต๊ะหมู่บูชาพระ หรือ หิ้งบูชา ควรอยู่ทางทิศเหนือ เชื่อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ด้านเหนือ ฉะนั้นหากคุณจะตั้งหิ้งพระหรือกำลังจะสร้างห้องพระก็ควรจัดให้อยู่ในทิศเหนือของห้องรับแขก หรือทางทิศเหนือของบ้าน ทั้งนี้โต๊ะหมู่บูชาพระ หรือ หิ้งบูชาต้องหันหน้าออกหน้าบ้าน สู่ทางสัญจร ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก,ใต้,เหนือ ก็จะดีมาก

2. โต๊ะหมู่บูชาพระ หรือ หิ้งบูชาต้องอยู่ในส่วนของหัวนอน ห้ามอยู่ในส่วนปลายเท้าของห้องนอนเป็นอันขาด และควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของบ้าน เช่น ไม่อยู่ติดห้องน้ำ ,ห้องครัว เป็นต้น

3. ควรอยู่ในตำแหน่ง ทิศมนตรี ของเจ้าบ้าน เช่น ถ้าเกิดวันจันทร์ ทิศมนตรีก็คือ ทิศเหนือ เป็นต้น ห้ามตั้งโต๊ะหมู่บูชา หรือหิ้งบูชา ไว้ตรงทิศกาลีของเจ้าบ้าน เป็นอันขาด

4. หิ้งบูชา ควรอยู่ในระดับสายตาของเจ้าบ้าน

5. พระพุทธรูป ต้องอยู่สูงสุด พระอรหันต์อยู่ขวามือของพระพุทธรูป เทพอยู่ซ้าย โดยยึดหลักเกณฑ์ ศักดิ์สูงกว่าจะอยู่ขวาเสมอ

6. พระประธาน ควรเป็นพระพุทธรูป ประจำวันเกิดของเจ้าบ้าน หรือจะตั้ง พระปางสมาธิ ,พระพุทธชินราช เป็นพระประธาน แล้วพระประจำวันเกิด รองลงมาก็ได้

7. กรณีบูชาเทพ เราก็ต้องรู้ข้อมูล หรือ หาหนังสือ วิธีการบูชา เทพองค์นั้นมาอ่านเพิ่มเติม

8. กรณีที่ต้องการบูชา เทพ ,เซียน ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเจ้าบ้าน หรือ ธุรกิจกิจการ ที่เจ้าบ้านทำอยู่

9. สำคัญที่สุด คือ ต้องหมั่นบูชา ด้วยความตั้งใจ เป็นสมาธิ บารมีของพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะปกป้องคุ้มครอง ประสิทธิ์ประสาทพร ให้คนในบ้านมีความสุข ความเจริญ คลาดแคล้วจากสิ่งเลวร้าย
หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็น หลักในการจัดตั้งพระบูชา อย่างกลางๆ ก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์กับผู้ที่กำลังต้องทราบ เรื่องอยู่นี้นะคะ ^^

ขอบคุณข้อมูลจาก : home.sanook.com